Your browser does not support JavaScript!

 

Recent

Loading...
Lớp chuyên tiếng Hoa /華語專班

Lớp chuyên tiếng Hoa

 

Chương trình học/ học phí

1 dạy 1

1 dạy 2

4-5 người

6-8 người

Chường trình dạy kèm

Giá trải nghiệm

500 Tân đài tệ

450 Tân đài tệ

300 Tân đài tệ

200 Tân đài tệ

Ghi chú

1. Chi phí trên là thu phí của 1 người trên một buổi học. (mỗi buổi học 50 phút)

2. Tiêu chuẩn thu phí dựa theo thông báo mới nhất trên trang web chính thức của Trung tâm làm chuẩn.

3. Địa điểm lên lớp: Trường đại học quốc lập Đài Đông, cơ sở tại Tri Bản.

※  2 người (gồm ở trên) chỉ tiếp nhận đơn xin của đoàn thể, cá nhân xin hãy xin học 1 dạy 1.