Your browser does not support JavaScript!
正體字 English 한국                                 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
國立臺東大學華語文教學研究中心
歡迎光臨華語文教學研究中心
 

 

 

Recent

數據載入中...
Lớp chuyên tiếng Hoa /華語專班

Lớp chuyên tiếng Hoa

 

Chương trình học/ học phí

1 dạy 1

1 dạy 2

1 dạy 3-5

1 dạy 6-8

Chường trình dạy kèm

500 Tân đài tệ

450 Tân đài tệ

300 Tân đài tệ

200 Tân đài tệ

Ghi chú

1. Chi phí trên là thu phí của 1 người trên một buổi học. (mỗi buổi học 50 phút)

2. Tiêu chuẩn thu phí dựa theo thông báo mới nhất trên trang web chính thức của Trung tâm làm chuẩn.

3. Địa điểm lên lớp: Trường đại học quốc lập Đài Đông, cơ sở tại Tri Bản.

※  2 người (gồm ở trên) chỉ tiếp nhận đơn xin của đoàn thể, cá nhân xin hãy xin học 1 dạy 1.