Your browser does not support JavaScript!

 

Recent

Loading...
Nội dung học tập /學習內容

Nội dung học tập

Trình độ

(CEFR https://goo.gl/YrXmUR)

Ni dung

Sơ cấp

 • Luyn tp phát âm và đối thoi cơ bn
 • Ng pháp tiếng trung cơ bn
 • Gii thiu v ch Hán
 • T vng cơ bn

Trung cấp

 • So sánh văn hóa
 • Ng pháp tiếng Trung
 • Đọc hiểu và viết văn
 • Nghe và nói

Cao cấp

 • Phong tc và văn hóa Đài Loan
 • Ng pháp tiếng Trung
 • Báo, tạp chí và truyện ngắn hiện đại