Your browser does not support JavaScript!

 

Recent

Loading...
【Trung tâm Hoa Ngữ】 Lớp tiếng Hoa mùa Thu 2018 đang trong thời gian chiêu sinh./ 秋季班招生

【Trung tâm Hoa Ngữ】 Lớp tiếng Hoa mùa Thu 2018 đang trong thời gian chiêu sinh.

 

Thời gian học:2018/09/17-2018/12/07

Giới thiệu về chương trình học:Học chuyên sâu bằng toàn bộ tiếng Trung, từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi buổi 3 tiếng, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận số giờ tham gia học tập.

Địa điểm lên lớp:Trường đại học quốc lập Đài Đông, cơ sở tại Tri Bản.

Học phí:NTD $ 36,000 (nhóm 6-9 người)

Báo danh

Tìm hiểu thêm thông tin tại